Preise

Paare (Preise pro Paar)

Donnerstag, Sonntag
60,00 €
Freitag
70,00 €
Samstag
75,00 €
Montag
50,00 €
Monatskarte
250,00 €

Soloherren

Donnerstag, Freitag, Sonntag
80,00 €
Samstag
90,00 €
Montag
70,00 €
Monatskarte
350,00 €

Solodamen

Donnerstag, Freitag, Sonntag
5,00 €
Samstag
10,00 €